BİLDİRİNİZİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 1 Ekim 2023

 

Sayın Katılımcılar,

Türkiye’de inme biliminin zirvesi olan İnme akademisinin yedincisi bu yıl 2-5 Kasım 2023 tarihlerinde fiziki olarak Pine Bay Otel Kuşadası’nda düzenlenecektir. Akademi’de bilimsel çalışmalarınızı değerlendirebileceğiniz poster ve sözel sunum platformları gerçekleştirilecektir.
İnme Akademisi Düzenleme Kurulu

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail veya posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 1000 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Sunum Bilgileri

Sözlü Bildiriler

Sunum slaytınızı aşağıdaki özellikleri baz alarak hazırlamalısınız.

 • Başlık, etik kurul onayı, çıkar çatışması ifadesi (1 slayt)
 • Gerekçe ve literatür özeti (1 slayt)
 • Amaç, plan ve dizayn (1 veya maksimum 2 slayt)
 • Sonuçlar-1-2-3 (3 slayt, resim ise ekstra 3 slayt daha olabilir, maks 3+3 slayt)
 • Tartışma/yorum (2 slayt)
 • Teşekkür, gelecek projeksiyonu (1 slayt)

Kabul edilen bildiriler Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi özel sayısında tam metin olarak basılacaktır.